"Wodar" Sp. z o.o. 
ul. Pe³czyńska 146
51-180 Wroc³aw, Poland
>>

tel. +48/ 71/ 346 26 21

tel.  +48/ 71/ 346 27 97
fax. +48/ 71/ 346 27 69

www.wodar.pl